Droga do dworu w Lusławicach, 2004 r. (skan nr 007)

PLN 200.00

Park w Lusławicach, fotografia vintage. Data wykonania zdjęcia 2004 r. Wydruk z barwnego diapozytywu pod nadzorem autora. Egzemplarz sygnowany i numerowany, wydruk na papierze archiwalnym. Fotografia oprawiona w passe - partout. Wymiary zdjęcia w świetle passe - partout; 20 x 20 cm, wymiar zewnętrzny passe - partout: 30 x 30 cm.

Nakład limitowany 49 egzemplarzy.
Skan nr 007