O autorze

Marek Bebłot

Ur. w 1956 r. w Sosnowcu, fotograf, wydawca i redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalnego ArtPost. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw zbiorowych. Jednym z głównych tematów w jego twórczości artystycznej jest człowiek i architektura. Był pomysłodawcą dwutomowego albumu „Penderecki” (wyd. BOSZ, 2004). Jest jego współautorem, tom II tego albumu nosi tytuł „Ogrody Lusławickie” i zawiera wyłącznie zdjęcia Marka Bebłota opisujące miejsce wyjątkowe dla Krzysztofa Pendereckiego jakim jest arboretum oraz fotografie Mistrza w jego otoczeniu. Jest to próba spojrzenia na kompozytora poprzez jego fascynację drzewami i pasję tworzenia parku.
W latach 2006 - 2008 r. wystawę „Penderecki“ prezentowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w wielu miejscach na świecie (w Niemczech, Chorwacji, Wenezueli, Słowenii, Hiszpanii, Brazylii, Kazachstanie, Rosji, Armenii i Urugwaju). Marek Bebłot dwukrotnie towarzyszył Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia w Katowicach w turnée na żaglowcu „Dar Młodzieży“, w 2006 i 2010 roku. Od 2014 łączy działalność artystyczną z wydawaniem dwumiesięcznika ArtPost zajmującego się muzyką, literaturą i sztuką. Aktualnie prezentowana jest wystawa fotografii pt. „Manhattan’s Summertime”, będąca wynikiem fascynacji Nowym Jorkiem. Fotografuje ludzi sztuki i biznesu. Prace Marka Bebłota były nagradzane w wielu konkursach, znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych.
Więcej na stronie www.beblot.com.