Luslawice.pl

czyli tam gdzie rośnie muzyka

 

Arboretum  

na terenie prywatnej posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach rośnie około 1700 gatunków drzew i krzewów. Oprócz drzew rodzimych jest wiele okazów egzotycznych. Arboretum w Lusławicach należy do najpiękniejszych w Polsce.